Search for:
  • Home/
  • Tag: สูตร หวย ล่าง บ้าน สาน ฝัน

ฮามาสโทษอิสราเอล เป็นต้นเหตุทำให้การเจรจาล้มเหลว

เมื่อวันที่ 10 มี.ค. อิสมาอิล ฮานิเยห์ผู้นำฝ่ายการการเมืองกลุ่มฮามาส ที่ขณะนี้อาศัยอยูาในกาตาร์ ระบุว่า อิ… [...]